MENÚ

copia seguretat menú

<table background="URL de la imagen" border="0" cellpadding="4">
<tbody><tr><td><div class="menudesplegable"><a class="main"><img src="https://lh4.googleusercontent.com/-pwM_Gc7blGk/Ujwgp9ooIlI/AAAAAAAAAy8/cmwf-1fkafQ/s72/user-38.png" />...Lenguaje visual</a><div class="sub first">
<img src="" /><a href=""><p><span>_______________________________</span>
</p></a><div class="sub even"><img src="https://lh5.googleusercontent.com/-51W8IjQYCek/UjoecnIMLiI/AAAAAAAAAqM/vxyStK65XV8/s128/ELEMENTOS%20B%C3%81SICOS.png" /><a href="http://educacioplasticaivisualesouno.blogspot.com.es/2013/07/los-elementos-basicos-del-lenguaje.html
"><p><span>...Elementos lenguaje visual</span>
</p></a><div class="sub odd"><img alt="" src="https://lh6.googleusercontent.com/-7anAdyG3_XQ/UjoejBrHQzI/AAAAAAAAAq0/vo8dJb1l2xw/s72/punto.png" /><a href="http://educacioplasticaivisualesouno.blogspot.com.es/2013/07/el-punt.html"><p><span>...El punto</span>
</p></a><div class="sub even"><img alt="" src="https://lh4.googleusercontent.com/-KaTXfmKVj4Q/UjouxMZZGQI/AAAAAAAAArw/eWTnp_w4ZUY/s72/la%20linea.pngg" /><a href="http://educacioplasticaivisualesouno.blogspot.com.es/2013/07/la-linia.html"><p><span>...La línea</span>
</p></a><div class="sub odd"><img alt="" src="https://lh4.googleusercontent.com/-0U5WprB6aHo/UjoecnUT4vI/AAAAAAAAAp8/HwBqJfQB6EE/s72/FORMA.png" /><a href="http://educacioplasticaivisualesouno.blogspot.com.es/2013/07/la-forma.html"><p><span>...La forma</span>

<div class="sub even"><img src="https://lh6.googleusercontent.com/-GdjDWJL4jdc/UjoxYOAz7dI/AAAAAAAAAsU/bBss-RhFfu8/s72/tama%C3%B1o1.png" /><a href="http://educacioplasticaivisualesouno.blogspot.com.es/2013/07/el-tamano.html"><p><span>...El tamaño</span>
</p></a><div class="sub odd"><img alt="" src="https://lh4.googleusercontent.com/-pEcsfyuD-tI/Ujou028yecI/AAAAAAAAAr4/KNIREPOkbU4/s72/komodomedia_wood.png" /><a href="http://educacioplasticaivisualesouno.blogspot.com.es/2013/07/la-textura.html"><p><span>...La textura</span>
</p></a><div class="sub even"><img alt="" src="https://lh6.googleusercontent.com/-ICYL4bZ2Rtk/UjoeevAt5pI/AAAAAAAAAqg/pKH9fSYTFu8/s72/PLANO.png" /><a href="http://educacioplasticaivisualesouno.blogspot.com.es/2013/07/el-pla.html"><p><span>...El plano</span>
</p></a><div class="sub odd"><img alt="" src="https://lh6.googleusercontent.com/-ZOJkR5G3sz0/UjoecmThUDI/AAAAAAAAAqA/2DBTDslfc2E/s72/COLOR.png" /><a href="http://educacioplasticaivisualesouno.blogspot.com.es/2013/07/el-color.html"><p><span>...El color</span>

<div class="sub even"><img src="..." /><a href="."><p><span>...</span>
</p></a><div class="sub odd"><img alt="" src="..." /><a href="..."><p><span>...</span>
</p></a><div class="sub even"><img alt="" src="..." /><a href="..."><p><span>....</span>
</p></a><div class="sub odd last"><img alt="" src="..." /><a href="..."><p><span>....</span>

</p></a></div></div></div></div></p></a></div></div>

<style type="text/css">

.menudesplegable {width:200px; height:22px; margin:2 auto 50px auto; position:relative; z-index:100;
-webkit-perspective:400px;
-moz-perspective:400px;
perspective:400px;
-webkit-transform-origin: 50% 100%;
-moz-transform-origin: 50% 100%;
transform-origin: 50% 100%;
}

.menudesplegable div {position:absolute; padding:2px;
-webkit-transform-style:preserve-3d;
-moz-transform-style:preserve-3d;
transform-style:preserve-3d;
top:100%; left:0; width:255px;
-webkit-transform-origin: 0 0;
-moz-transform-origin: 0 0;
transform-origin: 0 0;
}

.menudesplegable .odd {background:#ddd;
-moz-transform:rotateX(-180deg);
-webkit-transform:rotateX(-180deg);
-webkit-transition: 1s;
-moz-transition: 1s;
-o-transition: 1s;
transition: 1s;
}
.menudesplegable .even {background:#eee;
-moz-transform:rotateX(180deg);
-webkit-transform:rotateX(180deg);
-webkit-transition: 1s;
-moz-transition: 1s;
-o-transition: 1s;
transition: 1s;
}
.menudesplegable .first {background:#ddd;
-moz-transform:rotateX(-100deg);
-webkit-transform:rotateX(-100deg);
-webkit-transition: 0.6s;
-moz-transition: 0.6s;
-o-transition: 0.6s;
transition: 0.6s;
}
.menudesplegable .last {box-shadow:0 10px 10px -2px rgba(0,0,0,0.3); border-radius: 0 0 10px 10px;}
.menudesplegable:hover .sub {
-moz-transform:rotateX(0deg);
-webkit-transform:rotateX(0deg);
}

.menudesplegable .sub img {display:block;float:left; padding:0 2px 2px 0;}
.menudesplegable .sub p {font: normal 12px , sans-serif; color:#000 !important; padding:0; margin:0;}
.menudesplegable .sub p span {display:block; font: bold 15px century gothic, sans-serif; color:#ea0 !important;text-shadow: -1px 0 #000000, 0 1px #000000, 1px 0 #000000, 0 -1px #000000, -1px 1px 2px #000000;}
.menudesplegable .sub p a {text-decoration:none;font: normal 8px/10px arial, sans-serif; color:#09c !important;}
.menudesplegable .sub p a:hover {text-decoration:none;}
.menudesplegable a.main {display:block; font: bold 16px century gothic, sans-serif;text-shadow: -1px 0 #000000, 0 1px #000000, 1px 0 #000000, 0 -1px #000000, -1px 1px 2px #000000; text-align:center; text-decoration:none;cursor:pointer; color:#ffffff !important; border-radius:10px 10px 0 0; position:relative; z-index:100;border:20px solid #000000;
background-image: linear-gradient(bottom, rgb(96,138,7) 16%, rgb(0,0,0) 58%);
background-image: -o-linear-gradient(bottom, rgb(0,102,153) 16%, rgb(0,0,0) 58%);
background-image: -moz-linear-gradient(bottom, rgb(0,102,153) 16%, rgb(0,0,0) 58%);
background-image: -webkit-linear-gradient(bottom, rgb(0,102,153) 16%, rgb(0,0,0) 58%);
background-image: -ms-linear-gradient(bottom, rgb(0,102,153) 16%, rgb(0,0,0) 58%);

background-image: -webkit-gradient(
    linear,
    left bottom,
    left top,
    color-stop(0.16, rgb(45,128,38)),
    color-stop(0.58, rgb(25,73,20))
);
}
.menudesplegable a.main:hover {opacity:0.7;}
</style></div></div></p></a></div></div></div></div></div></div></td>
<td><div class="menudesplegable"><a class="main"><img src="https://lh4.googleusercontent.com/-VDMJCyf_swE/UjwgpQrCR6I/AAAAAAAAAy4/2W1u57gkUyw/s72/image-11.png" />...Técnicas pictóricas</a>
<div class="sub first"><img src="" /><a href=""><p><span>_______________________________</span>
</p></a><div class="sub even"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/-Jvz7PwjocyQ/UkC8PF36LsI/AAAAAAAABEI/zGjREt4Ss1A/s72/tecnicas.png" /><a href="http://educacioplasticaivisualesouno.blogspot.com.es/2013/07/tecnicas-pictoricas.html"><p><span>...Técnicas pictóricas</span>
</p></a><div class="sub odd"><img src="https://lh6.googleusercontent.com/-0QNSyoS1vM8/UkC8MvHD01I/AAAAAAAABDA/1FlegpU2j6Y/s72/frottage.png" /><a href="http://educacioplasticaivisualesouno.blogspot.com.es/2013/08/frottage.html"><p><span>...frottage</span>
</p></a><div class="sub even"><img src="https://lh4.googleusercontent.com/-sSrOoFCD7_A/UkC8LjItEoI/AAAAAAAABCU/5mvYVbdJb9I/s72/collage.png" /><a href="http://educacioplasticaivisualesouno.blogspot.com.es/2013/07/collage.html"><p><span>...collage</span>
</p></a><div class="sub odd"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/-oE8G-9ZrMJ0/UkC8MUYp0cI/AAAAAAAABCw/z98LDUREi74/s72/estarcido.png" /><a href="http://educacioplasticaivisualesouno.blogspot.com.es/2013/07/estarcido.html"><p><span>...estarcido</span>
</p></a><div class="sub even"><img alt="" src="https://lh6.googleusercontent.com/-8GQ1_c_OFu0/UkC8LwPufhI/AAAAAAAABCg/XAwAt64xHEA/s72/esgrafiado.png" /><a href="http://educacioplasticaivisualesouno.blogspot.com.es/2013/09/esgrafiado.html"><p><span>...esgrafiado</span>
</p></a><div class="sub odd"><img alt="" src="https://lh5.googleusercontent.com/-dJ6ExHBaNK0/UkC8OL4EOoI/AAAAAAAABDo/hviMqjbkfyw/s72/puntillismo.png" /><a href="http://educacioplasticaivisualesouno.blogspot.com.es/2013/09/puntillismo.html"><p><span>...puntillismo</span>
</p></a><div class="sub even"><img alt="" src="https://lh6.googleusercontent.com/-AJqhTOSSHqg/UkC8MxqKFYI/AAAAAAAABEM/q0WLeQ6PQ5U/s72/lapices.png" /><a href="http://educacioplasticaivisualesouno.blogspot.com.es/2013/09/lapices.html"><p><span>...lápices</span>
<div class="sub odd"><img src="https://lh6.googleusercontent.com/-2q_fT4ing9o/UkC8MAMdv-I/AAAAAAAABC0/8Amkq2savqU/s72/estampacion.png" /><a href="http://educacioplasticaivisualesouno.blogspot.com.es/2013/07/tecnicas-de-estampacion.html"><p><span>...técnicas de estampación</span>
</p></a><div class="sub even"><img alt="" src="https://lh4.googleusercontent.com/-KhgB7ZJcnmU/UkC8N9fo4cI/AAAAAAAABDs/6oCNz6bHRuw/s72/...ordenador.png" /><a href="http://educacioplasticaivisualesouno.blogspot.com.es/2013/08/creamos-imagenes-con-ordenador.html"><p><span>...imágenes con ordenador</span>
<div class="sub odd"><img src="https://lh5.googleusercontent.com/-ermPfBia6pE/UkC8LDk4suI/AAAAAAAABCI/HeavYPVxeoo/s72/cartel.png" /><a href="http://educacioplasticaivisualesouno.blogspot.com.es/2013/07/el-cartel.html"><p><span>...el cartel</span>
</p></a><div class="sub even"><img alt="" src="https://lh6.googleusercontent.com/-VzgqAE-xpr4/UkC8NV7QeiI/AAAAAAAABDQ/ZMOq6IaauKI/s72/logo.png" /><a href="http://educacioplasticaivisualesouno.blogspot.com.es/2013/07/logos.html"><p><span>...logos</span>
</p></a><div class="sub odd"><img alt="" src="https://lh3.googleusercontent.com/-FJubSf0LY_4/UkC8LC5mGiI/AAAAAAAABCQ/ndUDfE1XmBM/s72/cart%C3%B3n.png" /><a href="http://educacioplasticaivisualesouno.blogspot.com.es/2013/08/carton.html"><p><span>...cartón</span>
</p></a><div class="sub even"><img alt="" src="https://lh6.googleusercontent.com/--u4vjbflNos/UkC8OT9YflI/AAAAAAAABEA/s82M6OmZtpw/s72/red.png" /><a href="http://educacioplasticaivisualesouno.blogspot.com.es/2013/07/crear-en-la-red.html"><p><span>...crear en la red</span>
</p></a><div class="sub odd"><img alt="" src="https://lh6.googleusercontent.com/-FPJkqm_Gfm8/UkC8KHUZYYI/AAAAAAAABDE/2WQS-jDSuHE/s72/bodegon.png" /><a href="http://educacioplasticaivisualesouno.blogspot.com.es/2013/09/bodegon.html"><p><span>...bodegón</span>
</p></a><div class="sub even"><img alt="" src="https://lh6.googleusercontent.com/-l6q0XY0e2L8/UkC8KhFLgvI/AAAAAAAABB4/mEfGUhWNgfw/s72/caricatura.png" /><a href="http://educacioplasticaivisualesouno.blogspot.com.es/2013/09/caricaturas.html"><p><span>...caricaturas</span>
</p></a><div class="sub odd"><img alt="" src="https://lh5.googleusercontent.com/-C582KoqUUh4/UkC8NbYXihI/AAAAAAAABDY/1IypH0z-bfU/s72/letras.png" /><a href="http://educacioplasticaivisualesouno.blogspot.com.es/2013/07/letras.html"><p><span>...letras</span>
</p></a><div class="sub even"><img alt="" src="https://lh6.googleusercontent.com/-_P1QFG9u3bM/UkC8LgM38rI/AAAAAAAABCk/khUNttE1x7w/s72/dib%20letras.png" /><a href="http://educacioplasticaivisualesouno.blogspot.com.es/2013/07/dibujar-con-letras.html"><p><span>...dibujar con letras</span>
</p></a><div class="sub odd"><img alt="" src="https://lh6.googleusercontent.com/-yDbV6IrNFJw/UkC8OmBjN0I/AAAAAAAABD4/e4hOzlQ2Lf8/s72/retrato%20reiclao.png" /><a href="http://educacioplasticaivisualesouno.blogspot.com.es/2013/07/retratos-reciclados.html"><p><span>...retratos reciclados</span>
</p></a><div class="sub even"><img alt="" src="https://lh3.googleusercontent.com/-UsYiCQJcje4/UkDNPJHGVrI/AAAAAAAABE8/pZI6rKZXT9g/s72/cuerpo.png" /><a href="http://educacioplasticaivisualesouno.blogspot.com.es/2013/07/cuerpo-humano.html"><p><span>...el cuerpo humano</span>
</p></a><div class="sub odd"><img alt="" src="https://lh6.googleusercontent.com/-QVS28dmE0go/UkC8N8IG15I/AAAAAAAABDc/ty8QoZZld8o/s72/manos.png" /><a href="http://educacioplasticaivisualesouno.blogspot.com.es/2013/09/manos.html"><p><span>...las manos</span>
</p></a><div class="sub even"><img alt="" src="https://lh3.googleusercontent.com/-f380b94xNDY/UkC8KjqMpEI/AAAAAAAABB8/OptDc4BUzwc/s72/cara.png" /><a href="http://educacioplasticaivisualesouno.blogspot.com.es/2013/07/cara.html"><p><span>...la cara</span>
</p></a><div class="sub odd"><img alt="" src="https://lh3.googleusercontent.com/-iBoG6lQc94M/UkC8KDVSuKI/AAAAAAAABBs/PEZvCCoIQAI/s72/arbol.png" /><a href="http://educacioplasticaivisualesouno.blogspot.com.es/2013/09/arboles.html"><p><span>...los árboles</span>
</p></a><div class="sub even"><img alt="" src="https://lh6.googleusercontent.com/-To0-yuGB8mg/UkDHdHnNSUI/AAAAAAAABEg/f42NU14jZuo/s72/comic.png" /><a href="http://educacioplasticaivisualesouno.blogspot.com.es/2013/07/comic.html"><p><span>...el cómic</span>
</p></a><div class="sub odd"><img alt="" src="https://lh6.googleusercontent.com/-50pGz4OUEbc/UklgHUvjOvI/AAAAAAAACuo/Uqi6PSiA0No/s72/foto.PNG" /><a href="http://educacioplasticaivisualesouno.blogspot.com.es/2013/09/fotografia.html"><p><span>...fotografía</span>
</p></a><div class="sub even"><img alt="" src="..." /><a href="..."><p><span>....</span>
</p></a></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></p></a></div></div></p></a></div></div></div></div></div></div>


<style type="text/css">

.menudesplegable {width:260px; height:22px; margin:2 auto 50px auto; position:relative; z-index:100;
-webkit-perspective:400px;
-moz-perspective:400px;
perspective:400px;
-webkit-transform-origin: 50% 100%;
-moz-transform-origin: 50% 100%;
transform-origin: 50% 100%;
}

.menudesplegable div {position:absolute; padding:2px;
-webkit-transform-style:preserve-3d;
-moz-transform-style:preserve-3d;
transform-style:preserve-3d;
top:100%; left:0; width:255px;
-webkit-transform-origin: 0 0;
-moz-transform-origin: 0 0;
transform-origin: 0 0;
}

.menudesplegable .odd {background:#ddd;
-moz-transform:rotateX(-180deg);
-webkit-transform:rotateX(-180deg);
-webkit-transition: 1s;
-moz-transition: 1s;
-o-transition: 1s;
transition: 1s;
}
.menudesplegable .even {background:#eee;
-moz-transform:rotateX(180deg);
-webkit-transform:rotateX(180deg);
-webkit-transition: 1s;
-moz-transition: 1s;
-o-transition: 1s;
transition: 1s;
}
.menudesplegable .first {background:#ddd;
-moz-transform:rotateX(-100deg);
-webkit-transform:rotateX(-100deg);
-webkit-transition: 0.6s;
-moz-transition: 0.6s;
-o-transition: 0.6s;
transition: 0.6s;
}
.menudesplegable .last {box-shadow:0 10px 10px -2px rgba(0,0,0,0.3); border-radius: 0 0 10px 10px;}
.menudesplegable:hover .sub {
-moz-transform:rotateX(0deg);
-webkit-transform:rotateX(0deg);
}

.menudesplegable .sub img {display:block;float:left; padding:0 2px 2px 0;}
.menudesplegable .sub p {font: normal 12px , sans-serif; color:#000 !important; padding:0; margin:0;}
.menudesplegable .sub p span {display:block; font: bold 15px century gothic, sans-serif; color:#ea0 !important;text-shadow: -1px 0 #000000, 0 1px #000000, 1px 0 #000000, 0 -1px #000000, -1px 1px 2px #000000;}
.menudesplegable .sub p a {text-decoration:none;font: normal 8px/10px arial, sans-serif; color:#09c !important;}
.menudesplegable .sub p a:hover {text-decoration:none;}
.menudesplegable a.main {display:block; font: bold 16px century gothic, sans-serif;text-shadow: -1px 0 #000000, 0 1px #000000, 1px 0 #000000, 0 -1px #000000, -1px 1px 2px #000000; text-align:center; text-decoration:none;cursor:pointer; color:#ffffff !important; border-radius:10px 10px 0 0; position:relative; z-index:100;border:20px solid #000000;
background-image: linear-gradient(bottom, rgb(96,138,7) 16%, rgb(0,0,0) 58%);
background-image: -o-linear-gradient(bottom, rgb(0,102,153) 16%, rgb(0,0,0) 58%);
background-image: -moz-linear-gradient(bottom, rgb(0,102,153) 16%, rgb(0,0,0) 58%);
background-image: -webkit-linear-gradient(bottom, rgb(0,102,153) 16%, rgb(0,0,0) 58%);
background-image: -ms-linear-gradient(bottom, rgb(0,102,153) 16%, rgb(0,0,0) 58%);

background-image: -webkit-gradient(
    linear,
    left bottom,
    left top,
    color-stop(0.16, rgb(45,128,38)),
    color-stop(0.58, rgb(25,73,20))
);
}
.menudesplegable a.main:hover {opacity:0.7;}
</style></div></div></div></td>
<td><div class="menudesplegable"><a class="main"><img src="https://lh4.googleusercontent.com/-lLefF4mK1ws/UjwgpWLK0WI/AAAAAAAAAyo/rWoYs1uSiAY/s72/download-24.png" />...Dibujo lineal</a>
<div class="sub first"><img src="" /><a href=""><p><span>_______________________________</span>
</p></a><div class="sub even"><img src="https://lh6.googleusercontent.com/-J_xNhjtuaKI/UkSwo0XS1xI/AAAAAAAACsM/l9uATaPOtSE/s128/reglas.png" /><a href="http://educacioplasticaivisualesouno.blogspot.com.es/2013/09/dibujo-lineal-1.html"><p><span>...Dibujo lineal</span>
</p></a><div class="sub odd"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/-5p_3yg7MUIs/UkSwojNg5oI/AAAAAAAACsA/Sws_q4saBnA/s128/poligono.png" /><a href="http://educacioplasticaivisualesouno.blogspot.com.es/2013/07/poligonos.html"><p><span>...Polígonos</span>
</p></a><div class="sub even"><img src="https://lh6.googleusercontent.com/-J_xNhjtuaKI/UkSwo0XS1xI/AAAAAAAACsM/l9uATaPOtSE/s128/reglas.png" /><a href="http://educacioplasticaivisualesouno.blogspot.com.es/2013/07/trazados-geometricos-basicos-lapiz.html"><p><span>...Trazados geométricos</span>
</p></a><div class="sub odd"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/-mj9Ihrb8fXU/UkSxGffxNmI/AAAAAAAACsc/D2IrH80ig5c/s128/compos%20geom.png" /><a href="http://educacioplasticaivisualesouno.blogspot.com.es/2013/07/composiciones-geometricas.html"><p><span>...Composiciones geom</span>
</p></a><div class="sub even"><img alt="" src="https://lh3.googleusercontent.com/-aDDgsiWiorU/UkSwonJQDoI/AAAAAAAACsU/TOHk-LR4fAA/s128/celtas.png" /><a href="http://educacioplasticaivisualesouno.blogspot.com.es/2013/07/trazados-geometricos.html"><p><span>...Nudos celtas</span>
</p></a><div class="sub odd"><img alt="" src="..." /><a href="http://educacioplasticaivisualesouno.blogspot.com.es/2014/03/perspectiva.html"><p><span>...Perspectiva</span>
</p></a><div class="sub even"><img alt="" src="..." /><a href="http://educacioplasticaivisualesouno.blogspot.com.es/2014/03/paralleles.html"><p><span>...Paralelas</span>
<div class="sub odd"><img src="..." /><a href="http://educacioplasticaivisualesouno.blogspot.com.es/2014/03/mediatriz-bisectriz.html"><p><span>...Mediatriz, bisectriz</span><div class="sub odd"><img src="..." /><a href="http://educacioplasticaivisualesouno.blogspot.com.es/2014/03/puntos-notables-triangulo.html"><p><span>...Puntos notables del triángulo</span><div class="sub odd"><img src="..." /><a href="http://educacioplasticaivisualesouno.blogspot.com.es/2014/03/trazado-poligonos.html"><p><span>...Dibujar polígonos</span>
</p></a><div class="sub even"><img alt="" src="..." /><a href="..."><p><span>....</span>
<div class="sub odd"><img src="..." /><a href="..."><p><span>....</span>
</p></a><div class="sub even"><img alt="" src="..." /><a href="..."><p><span>....</span>
</p></a><div class="sub odd"><img alt="" src="..." /><a href="..."><p><span>....</span>
</p></a><div class="sub even"><img alt="" src="..." /><a href="..."><p><span>....</span>
</p></a><div class="sub odd"><img alt="" src="..." /><a href="..."><p><span>....</span>
</p></a><div class="sub even"><img alt="" src="..." /><a href="..."><p><span>....</span>
</p></a><div class="sub odd"><img alt="" src="..." /><a href="..."><p><span>....</span>
</p></a><div class="sub even"><img alt="" src="..." /><a href="..."><p><span>....</span>
</p></a></div></div></div></div></div></div></div></div></p></a></div></div></p></a></div></p></a></div></p></a></div></div></div></div>

<style type="text/css">

.menudesplegable {width:260px; height:22px; margin:20 auto 50px auto; position:relative; z-index:100;
-webkit-perspective:400px;
-moz-perspective:400px;
perspective:400px;
-webkit-transform-origin: 50% 100%;
-moz-transform-origin: 50% 100%;
transform-origin: 50% 100%;
}

.menudesplegable div {position:absolute; padding:2px;
-webkit-transform-style:preserve-3d;
-moz-transform-style:preserve-3d;
transform-style:preserve-3d;
top:100%; left:0; width:255px;
-webkit-transform-origin: 0 0;
-moz-transform-origin: 0 0;
transform-origin: 0 0;
}

.menudesplegable .odd {background:#ddd;
-moz-transform:rotateX(-180deg);
-webkit-transform:rotateX(-180deg);
-webkit-transition: 1s;
-moz-transition: 1s;
-o-transition: 1s;
transition: 1s;
}
.menudesplegable .even {background:#eee;
-moz-transform:rotateX(180deg);
-webkit-transform:rotateX(180deg);
-webkit-transition: 1s;
-moz-transition: 1s;
-o-transition: 1s;
transition: 1s;
}
.menudesplegable .first {background:#ddd;
-moz-transform:rotateX(-100deg);
-webkit-transform:rotateX(-100deg);
-webkit-transition: 0.6s;
-moz-transition: 0.6s;
-o-transition: 0.6s;
transition: 0.6s;
}
.menudesplegable .last {box-shadow:0 10px 10px -2px rgba(0,0,0,0.3); border-radius: 0 0 10px 10px;}
.menudesplegable:hover .sub {
-moz-transform:rotateX(0deg);
-webkit-transform:rotateX(0deg);
}

.menudesplegable .sub img {display:block;float:left; padding:0 2px 2px 0;}
.menudesplegable .sub p {font: normal 12px , sans-serif; color:#000 !important; padding:0; margin:0;}
.menudesplegable .sub p span {display:block; font: bold 15px century gothic, sans-serif; color:#ea0 !important;text-shadow: -1px 0 #000000, 0 1px #000000, 1px 0 #000000, 0 -1px #000000, -1px 1px 2px #000000;}
.menudesplegable .sub p a {text-decoration:none;font: normal 8px/10px arial, sans-serif; color:#09c !important;}
.menudesplegable .sub p a:hover {text-decoration:none;}
.menudesplegable a.main {display:block; font: bold 16px century gothic, sans-serif;text-shadow: -1px 0 #000000, 0 1px #000000, 1px 0 #000000, 0 -1px #000000, -1px 1px 2px #000000; text-align:center; text-decoration:none;cursor:pointer; color:#ffffff !important; border-radius:10px 10px 0 0; position:relative; z-index:100;border:2px solid #000000;
background-image: linear-gradient(bottom, rgb(96,138,7) 16%, rgb(0,0,0) 58%);
background-image: -o-linear-gradient(bottom, rgb(0,102,153) 16%, rgb(0,0,0) 58%);
background-image: -moz-linear-gradient(bottom, rgb(0,102,153) 16%, rgb(0,0,0) 58%);
background-image: -webkit-linear-gradient(bottom, rgb(0,102,153) 16%, rgb(0,0,0) 58%);
background-image: -ms-linear-gradient(bottom, rgb(0,102,153) 16%, rgb(0,0,0) 58%);

background-image: -webkit-gradient(
    linear,
    left bottom,
    left top,
    color-stop(0.16, rgb(45,128,38)),
    color-stop(0.58, rgb(25,73,20))
);
}
.menudesplegable a.main:hover {opacity:0.7;}
</style></div></div></div></div></div></td>
<td><div class="menudesplegable"><a class="main"><img src="https://lh5.googleusercontent.com/-BEwm4auasck/UjwgpRYLgKI/AAAAAAAAAyw/xRO-knjeOug/s72/idea-2.png" />...El volumen</a>
<div class="sub first"><img src="" /><a href=""><p><span>_______________________________</span>
</p></a><div class="sub even"><img src="https://lh6.googleusercontent.com/-HEFVuNkGL4U/Ujt8Y7GHj4I/AAAAAAAAAts/KyufOc03w2g/s72/Pyramid-icon.png" /><a href="http://educacioplasticaivisualesouno.blogspot.com.es/2013/08/el-volumen.html"><p><span>...El volumen</span>
</p></a><div class="sub odd"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/-ejLQP1LMsvk/UjuDdN2rMgI/AAAAAAAAAxI/GplqXjCAV5c/s72/BARRO.png" /><a href="http://educacioplasticaivisualesouno.blogspot.com.es/2013/08/arcilla.html"><p><span>...La arcilla</span>
</p></a><div class="sub even"><img src="https://lh4.googleusercontent.com/-zdVO15l6EiI/Ujt8fuzuLgI/AAAAAAAAAvM/z4FaW_A3TyI/s72/toilet_paper.png" /><a href="http://educacioplasticaivisualesouno.blogspot.com.es/2013/08/toilet-paper.html"><p><span>...Rulos de papel</span>
</p></a><div class="sub odd"><img src="https://lh4.googleusercontent.com/-pEcsfyuD-tI/Ujou028yecI/AAAAAAAAAr4/KNIREPOkbU4/s72/komodomedia_wood.png" /><a href="http://educacioplasticaivisualesouno.blogspot.com.es/2013/08/madera_4.html"><p><span>...Madera</span>
</p></a><div class="sub even"><img alt="" src="https://lh5.googleusercontent.com/-o7-isgzJNws/Ujt8d1lO7NI/AAAAAAAAAuY/AIxyQLJsugY/s72/can-icon.png" /><a href="http://educacioplasticaivisualesouno.blogspot.com.es/2013/07/art-recup.html"><p><span>....Art recup</span>
</p></a><div class="sub odd"><img alt="" src="https://lh3.googleusercontent.com/-e5JxytrmiL4/Ujt8cU0-pbI/AAAAAAAAAuI/O2GdLdmooRA/s72/bottle-icon.png" /><a href="http://educacioplasticaivisualesouno.blogspot.com.es/2013/07/plastico.html"><p><span>....Plástico</span>
</p></a><div class="sub even"><img alt="" src="https://lh4.googleusercontent.com/-Zc8FFVY8Ewk/Ujt8gFVwToI/AAAAAAAAAvA/EpVSaq71Fok/s72/twitter-can-icon.png" /><a href="http://educacioplasticaivisualesouno.blogspot.com.es/2013/07/hojalata.html"><p><span>...Hojalata</span>
<div class="sub odd"><img src="https://lh4.googleusercontent.com/-P7OrUrw-E2U/Ujt8X5GxdfI/AAAAAAAAAt8/-F1MEtnRLvE/s72/Converted_file_31bf3357%20%281%29.png" /><a href="http://educacioplasticaivisualesouno.blogspot.com.es/2013/07/moviles.html"><p><span>...Móviles</span>
</p></a><div class="sub even"><img alt="" src="https://lh3.googleusercontent.com/-HukYfeMtH2I/Ujt8X2TACHI/AAAAAAAAAtc/VD0SZdBKlTs/s72/ALAMBRE.png" /><a href="http://educacioplasticaivisualesouno.blogspot.com.es/2013/07/escultura-alambre.html"><p><span>...Alambre</span>
<div class="sub odd"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/-iA_RTueobh4/Ujt8bmSxaeI/AAAAAAAAAuM/131iEiS2-7k/s72/Wood-Bird-icon.png" /><a href="http://educacioplasticaivisualesouno.blogspot.com.es/2013/07/papel-mache.html"><p><span>...Papel maché</span>
</p></a><div class="sub even"><img alt="" src="https://lh6.googleusercontent.com/-wNGBJ7t7cnA/Ujt8ZTZ1ChI/AAAAAAAAAto/EQawgp6vJUs/s72/Scissors-icon.png" /><a href="http://educacioplasticaivisualesouno.blogspot.com.es/2013/07/recortables-papel.html"><p><span>...Recortables de papel</span>
</p></a><div class="sub odd"><img alt="" src="https://lh4.googleusercontent.com/-V3hk-TmABcU/Ujt8fn12i2I/AAAAAAAAAuw/Gv-gMFhqmCY/s72/paper-plane-icon.png" /><a href="http://educacioplasticaivisualesouno.blogspot.com.es/2013/07/esculturas-en-papel.html"><p><span>...Esculturas en papel</span>
</p></a><div class="sub even"><img alt="" src="https://lh4.googleusercontent.com/-pN3kR-J0h9E/Ujt8dAh4L9I/AAAAAAAAAvE/2lEZ1TfUZ8o/s72/box-icon.png" /><a href="http://educacioplasticaivisualesouno.blogspot.com.es/2013/07/prismas-de-papel-con-cortes.html"><p><span>...Prismas de papel</span>
</p></a><div class="sub odd"><img alt="" src="https://lh3.googleusercontent.com/-myCZ1iRcI2s/Ujt8a7AI64I/AAAAAAAAAt4/ZB1GkiM-2vw/s72/VISTAS.png" /><a href="http://educacioplasticaivisualesouno.blogspot.com.es/2013/07/vistas-alzado-planta-perfil.html"><p><span>...Perspectiva cónica</span>
</p></a><div class="sub even"><img alt="" src="..." /><a href="..."><p><span>....</span>
</p></a><div class="sub odd"><img alt="" src="..." /><a href="..."><p><span>....</span>
</p></a><div class="sub even"><img alt="" src="..." /><a href="..."><p><span>....</span>
</p></a></div></div></div></div></div></div></div></div></p></a></div></div></p></a></div></div></div></div></div></div>


<style type="text/css">

.menudesplegable {width:260px; height:22px; margin:0 auto 50px auto; position:relative; z-index:100;
-webkit-perspective:400px;
-moz-perspective:400px;
perspective:400px;
-webkit-transform-origin: 50% 100%;
-moz-transform-origin: 50% 100%;
transform-origin: 50% 100%;
}

.menudesplegable div {position:absolute; padding:2px;
-webkit-transform-style:preserve-3d;
-moz-transform-style:preserve-3d;
transform-style:preserve-3d;
top:100%; left:0; width:255px;
-webkit-transform-origin: 0 0;
-moz-transform-origin: 0 0;
transform-origin: 0 0;
}

.menudesplegable .odd {background:#ddd;
-moz-transform:rotateX(-180deg);
-webkit-transform:rotateX(-180deg);
-webkit-transition: 1s;
-moz-transition: 1s;
-o-transition: 1s;
transition: 1s;
}
.menudesplegable .even {background:#eee;
-moz-transform:rotateX(180deg);
-webkit-transform:rotateX(180deg);
-webkit-transition: 1s;
-moz-transition: 1s;
-o-transition: 1s;
transition: 1s;
}
.menudesplegable .first {background:#ddd;
-moz-transform:rotateX(-100deg);
-webkit-transform:rotateX(-100deg);
-webkit-transition: 0.6s;
-moz-transition: 0.6s;
-o-transition: 0.6s;
transition: 0.6s;
}
.menudesplegable .last {box-shadow:0 10px 10px -2px rgba(0,0,0,0.3); border-radius: 0 0 10px 10px;}
.menudesplegable:hover .sub {
-moz-transform:rotateX(0deg);
-webkit-transform:rotateX(0deg);
}

.menudesplegable .sub img {display:block;float:left; padding:0 2px 2px 0;}
.menudesplegable .sub p {font: normal 12px , sans-serif; color:#000 !important; padding:0; margin:0;}
.menudesplegable .sub p span {display:block; font: bold 15px century gothic, sans-serif; color:#ea0 !important;text-shadow: -1px 0 #000000, 0 1px #000000, 1px 0 #000000, 0 -1px #000000, -1px 1px 2px #000000;}
.menudesplegable .sub p a {text-decoration:none;font: normal 8px/10px arial, sans-serif; color:#09c !important;}
.menudesplegable .sub p a:hover {text-decoration:none;}
.menudesplegable a.main {display:block; font: bold 16px century gothic, sans-serif;text-shadow: -1px 0 #000000, 0 1px #000000, 1px 0 #000000, 0 -1px #000000, -1px 1px 2px #000000; text-align:center; text-decoration:none;cursor:pointer; color:#ffffff !important; border-radius:10px 10px 0 0; position:relative; z-index:100;border:2px solid #000000;
background-image: linear-gradient(bottom, rgb(96,138,7) 16%, rgb(0,0,0) 58%);
background-image: -o-linear-gradient(bottom, rgb(0,102,153) 16%, rgb(0,0,0) 58%);
background-image: -moz-linear-gradient(bottom, rgb(0,102,153) 16%, rgb(0,0,0) 58%);
background-image: -webkit-linear-gradient(bottom, rgb(0,102,153) 16%, rgb(0,0,0) 58%);
background-image: -ms-linear-gradient(bottom, rgb(0,102,153) 16%, rgb(0,0,0) 58%);

background-image: -webkit-gradient(
    linear,
    left bottom,
    left top,
    color-stop(0.16, rgb(45,128,38)),
    color-stop(0.58, rgb(25,73,20))
);
}
.menudesplegable a.main:hover {opacity:0.7;}
</style></div></div></div></td>
</tr></tbody></table>

No hay comentarios:

Publicar un comentario